صفحه نخست/ اخبار/ بیانیه‌ها

جهان در گرداب مثلث "عبری-عربی-غربی" گرفتار است

جهان در گرداب مثلث

در حدود سه سال گذشته مسلمانان بزرگترین و اولین قربانیان تروریسمی بوده اند که با حمایت غربی ها در داخل سرزمینهای اسلامی شکل گرفته است و میلیونها مسلمان در سوریه و عراق مورد قتل و غارت و تجاوز قرار گرفته اند، اما نه تنها در هیچ کشور غربی بیانیه و عزای عمومی اعلام نشد یا برای حمایت از قربانیان کنفرانسی برگزارنکردند، بلکه بالعکس برای حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریستها و کمک به آنها برای سرنگوی نظام های عراق و سوریه جلسه گذاشتند .

وی ادامه داد : این درحالی بود که همان زمان با این اقدامات، عقلای کشورهای اسلامی و روشنفکران کشورهای اسلامی این هشدار را می دادند که غرب در حال ارتکاب یک اشتباه استراتژیک است و تروریسمی که با حمایت آنها در حال شکل گیری و قتل عام مسلمانان است ، در آینده برای غرب مشکل سازخواهد شد.

خرمشاد با بیان اینکه غربی ها سرمست از فتنه ای که در کشورهای اسلامی ایجاد کرده بودند، به تبعات آن فکر نمی کردند یا ادعای مدیریت آن را داشتند، افزود : هنگامی که آهنگ بازگشت داعشی های اروپایی به کشورهای خودشان آغاز شد، سیاستمداران غربی که حامی اصلی آنها بودند وبنا به ادعای خود براحتی میتوانستند آنها را مدیریت کنند، در یک اقدام مشکوک دچارغافلگیر امنیتی شده و دو تروریست شناسنامه دار که از سوریه باز گشته بودند ، در دفتر یک مجله حاضر می شوند و 12 نفر را می کشند و بعد هم سه روز عزای عمومی اعلام می شود، رهبران 45 کشور جهان تجمع و علیه تروریسم خود ساخته تظاهرات میکنند، چرا که از نظر آنها این 12 نفر با حدود یک میلیون دویست هزار نفر کشته شده در عرق و سوریه، دوازده میلیون نفر آواره و حدود یک و نیم میلیارد مسلمانی که به آنها اهانت شده بود برابری میکرد و در این مقطع زمانی و در کمال ناباوری با این اتفاق ، فضای بسیار سنگینی بر علیه اسلام و مسلمانان در غرب آغاز شد.

تحلیلگر مسایل سیاسی ادامه داد : به عبارتی دیگر با این اقدام توطئه آمیز از سوی غرب هم مسلمانان کشته شدند ، هم به مقدساتشان توهین شد و هم در مذان اتهام قرار گرفتند که این همان شکافی است که غرب طی چند قرن ایجاد کرده و در پی تشدید آن است.

خرمشاد افزود : در چنین فضای توطئه آمیز و غبار آلودی، یک صدای فریاد رس، بصیرت افزا و روشنگری لازم بود که هم مسلمانان را از این حالت انفعال خارج سازد و هم بتواند تلنگری به وجدانهای پاک جوانان غرب بزند تا بتواند افق جدیدی را در این فضای تاریک ترسیم کند ؛ به نظر می رسد که رهبر معظم انقلاب با توجه به جایگاه سیاسی، مذهبی و معنوی که در میان مسلمانان و سایر رهبران جهان دارند، تلاش کردند تا این فضای رعب انگیز ساخته غرب را بشکنند تا جهان از این حالت دو قطبی شدن بین غرب و مسلمانان و رفتن به سمت افراط هر چه بیشتر منع شود شود.

خرمشاد در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه نفتی عربستان و امریکا و ضرر300 میلیارد دلاری جهان اسلام، علیرغم وجود مشکلات متعدد مسلمانان و عدم تامین منابع مالی برای بازسازی غزه اشاره کرد و گفت : متاسفانه جهان امروز در مثلث شوم "صهیونیسم مسیحی، صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسلمان گرفتار شده است ؛ تا پیش از این صهیونیسم یهودی که خود به تنهایی برای ایجاد فتنه در جهان کفایت میکرد با پدیده ای جدیدی در غرب به نام صهیونیسم مسیحی گره خورد و وقایع تلخی همچون 11 سپتامبر را برای حمله به جهان اسلام و اشغال عراق و افغانستان رقم زد که در حال حاضر ضلع سومی به نام "صهیونیسم مسلمان" به آنها افزوده شده است که ما نماد آن را در داعش برای مصادره و انحراف بیداری اسلامی یا انقلاب های عربی مشاهده می کنیم.

وی ادامه داد : در فضای سیاسی موجود این مثلث "عبری، عربی وغربی" با "زور" صهیونیسم مسیحی ، با "تزویر" صهیونیسم یهودی و با " زر" صهیونیسم مسلمان جهان را دچار گردابی کرده است که اگر عقلای جهان تدبیری نیاندیشند، بخش قابل توجهی از بشریت دچار آسیب های جدی خواهد شد و در این معادله قطعا باریکه ای به نام غزه به جای حمایت و کمک ، هدف از بین بردن هریک از اضلاع این مثلث شوم است.

خرمشاد با بیان اینکه امروز دنیای غرب گرفتار مجموعه ای از این تناقضات که به شیوه عجیبی برای باز کردن گره هر یک از این تناقضات ، گره دیگری ایجاد می کند، افزود : بر اساس داده های اولیه "نظریه رهایی بخش"، امروز در جهان پسامدرن، غرب با چالش هایی مواجه است که حل آنها براحتی ممکن نیست ، غرب به عنوان مدعی و مبلغ مدرنیته با همه ارزشهایی که برای آن توصیف میکند امروز در حال دفاع از تروریستی (داعشی) است که در این جهان مدرن شکل گرفته است و در این مدرنیته سربازانی از غرب می آیند و در خدمت تفکر افراطی قرار می گیرند که ما از آن به عنوان صهیونیسم مسلمان یاد می کنیم و نام می بریم.

خرمشاد ادامه داد : دنیای غرب امروز باید پاسخگو باشد که چطور عصر مدرنیته ای که قرار بود پس از شکل گیری آن تمام نیازهای بشر رفع شده باشد ، منجر به ایجاد یک چنین جهانی شده است که در آن تفکرات افراطی و تروریستی شکل می گیرد و غرب هم از آن حمایت می کند.

تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه همچنین با اشاره به رفتار متناقض غرب در توهین به مقدسات اسلامی و ادیان الهی با توجیه "آزادی بیان" و ممنوعیت تحقیق درباره مسئله هولوکاست و تعیین مجازات برای تحقیق و پژوهش درباره این مسئله، تصریح کرد : یکی از بدیهی ترین مباحثی که غرب در تعریف آزادی بیان میکند این است که مرز آن، آزادی فرد دیگر است؛ بدین معنا که آزادی یک فرد نباید آزادی فرد دیگری را به خطر بیندازد یا با توهین به چالش بکشد.

وی با بیان اینکه بر اساس این تعریف و به عنوان مثال غرب آزاد است "کاریکاتور" بکشد به شرطی که این کاریکاتور به مقدسات حدود یک و نیم میلیارد مسلمان توهین نکند و آزادی عقیده آنها را به چالش نکشد، افزود : مشکل غرب آنجاست که به همان اندازه ای که در عالم سیاست انحصار طلب و خود بزرگ بین است، در مقام ارزش ها و آزادی هم می تواند این تحمیل ها و تمامیت خواهی را به دیگران داشته باشد ؛ کما این که امروز نیز این گونه است و به هرجایی که اراده کنند، تجاوز خواهند کرد و جالب این که این تجاوز "رهایی بخشی" تفسیر می شود و در مقابل مقاومت کسانی که می خواهند جلوی این تجاوز را بگیرند "تروریسم" تفسیر می شود .

خرمشاد ادامه داد : در حال حاضر این تمامیت خواهی و خود بزرگ بینی غرب که در نتیجه آن می تواند به مقدسات هر گروه یا ملتی در جهان توهین کند اما هیچ کس در جهان حق ندارد خطوط قرمز آن و به طور مثال هولوکاست را مورد سوال قرار دهد، به یک معضل برای بشریت تبدیل شده است.

تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه یکی از دلایل سوق یافتن جهان به سمت افراط را اصرار غیر منطقی و غیر عقلانی غرب بر ارزش های خود و اصرارش بر جهانی سازی و تحمیل آن به همه انسان ها دانست و تصریح کرد : به نظر می رسد که غرب یا در مدیریت به بن بست رسیده و رهبری آن به دست سیاستمداران افراطی افتاده است که به جای عقل، احساس و تعصب را پیشه کرده اند یا واقعا برنامه ریزی کرده اند که جهان را به سمت خشونت و افراط پیش ببرند.

وی با تاکید بر این که در ادبیات "ظهور و افول تمدن ها" این تحولات در غرب نشانه افول یک تمدن است افزود : به نظر می رسد که غرب در گرداب افول تمدنی گرفتار شده است و این آغازی است برای سقوط های بیشتر از جمله سقوط تمدن غرب.