صفحه نخست/ اخبار/

دیدار و تبادل نظر کمیته اجرایی مجمع با سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه

دیدار و تبادل نظر کمیته اجرایی مجمع با سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی  وزارت امور خارجه

به گزارش خبرنگار مجمع سازمانهاي غير دولتي و فعالان حامي قدس شريف؛ صبح امروز طي يك ديدار برخي مسائل حوزه فلسطين و برنامه هاي پيش رو از سوي كميته اجرايي با سخنگو و رئيس مركز ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين ديدار حسين جابري انصاري ضمن تاكيد بر نقش سازمانهاي غير دولتي،حمايت از فلسطين و آرمان آزادي قدس شريف و نقش سازمانهاي غير دولتي را در اين حمايت مورد توجه قرار داد.

وي با اشاره به اهميت فعاليت هاي بين المللي سازمانهاي غير دولتي حامي فلسطين بر تاثيرگذاري اين فعاليت ها در فضاي حال حاضر جهان در آشنايي و پيگيري مساله فلسطين از سوي آحاد مردم  در كشورهاي مختلف تاكيد نمود.

جابري انصاري با توجه به سخنان اعضاي مجمع درباره برنامه هاي پيش رو از جمله همايش اجتماعي جهان در مونترال كانادا براي حمايت از سازمانهاي غير دولتي در اين برنامه اعلام آمادگي كرد.