صفحه نخست/ اخبار/

دیدار کمیته اجرایی مجمع با معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دیدار کمیته اجرایی مجمع با معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

به گزارش خبرنگار مجمع؛ اعضای کمیته اجرایی مجمع سازمانهای غیر دولتی و فعالان حامی قدس شریف طی دیدار با سید محمد حسین هاشمی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تبادل نظر درباره مساله فلسطین پرداختند.

طی این دیدار که در معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد اعضای مجمع به شرح برنامه های مجمع و طرح شرایط حال حاضر مساله فلسطین پرداختند.

همچنین در این نشست صمیمانه نحوه همکاریهای مجمع سازمانهای غیردولتی و فعالان حامی قدس شریف با بخشهای مرتبط کاری و موضوعی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سید محمد حسین هاشمی، ضمن استقبال از فعالیتهای مجمع در زمینه دفاع از قدس شریف جهت انجام همکاریهای دوجانبه اعلام آمادگی نمود.

وی همچنین با شرح اهمیت مساله فلسطین در جهان اسلام، این مساله را موضوع مشترک جهان اسلام دانست.