صفحه نخست/ اخبار/ بیانیه‌ها

بیانیه مجمع به مناسبت یوم النکبه

بیانیه مجمع به مناسبت یوم النکبه

مجمع سازمان هاي غير دولتي و فعالان حامي آزادي قدس شريف به مناسبت روز نكبت بيانيه اي صادر نموده است كه متن كامل آن در ادامه مي آيد:

 

بيانيه مجمع فعالان و سازمان هاي غير دولتي حامي آزادي قدس شريف
به مناسبت يوم النكبه1395
  

بيست و پنجم ارديبهشت مصادف با شصت و هشتمين سال اشغال سرزمين فلسطين از سوي صهيونيست ها و اعلام تاسيس دولت صهيونيستي است. روزي است كه ملتي كهن و باستاني را با ترور، قتل عام و ارعاب از سرزمين و خانه و كاشانه خود آواره ساختند و مردمي بيگانه با اين سرزمين را از كشورهاي ديگر جايگزين ملت فلسطين ساختند. روزي است كه صهيونيست را بر منطقه تحميل كردند. روزي است كه تخم ناامني را در غرب آسيا كاشتند. روزي است كه بذرنفاق را در بلاد اسلام پاشيدند. اين روز روز نكبتي است كه جهان اسلام را فرا گرفته است. نكبتي كه تنها با "محو رژيم صهيونيستي از صفحه روزگار" پاك مي گردد. روزي است كه تكليفي را بر ملل اسلامي در همه نسل ها واجب ساخت و آن تلاش براي زدودن اين نكبت از چهره اسلام و ازادي سرزمين فلسطين از اشغال صهيونيستي است. مجمع فعالان و سازمان هاي مردم نهاد حامي قدس شريف ضمن گراميداشت ياد و خاطره همه شهداي راه آزادي فلسطين؛ اعلام مي دارد:
-    فلسطين سرزميني اسلامي است و اشغال آن از سوي صهيونيست ها و تاسيس دولت صهيونيستي در اين سرزمين اسلامي هرگز پذيرفتني نيست. بنابراين استمرار اشغال اين سرزمين باستاني و استمرار حيات دولت صهيونيستي اسرائيل هر گز به معني حقي براي اشغالگران محسوب نمي شود.
-    آوارگان فلسطيني مي بايست بر اساس قوانين بين المللي به سرزمين فلسطين و خانه و كاشانه خود برگشته و غرامت دريافت كنند.
-    مقاومت مسلحانه و به تعبير امام خميني(ره) "مسلسل هاي متكي بر ايمان" تنها راه بيرون راندن اشغالگران از فلسطين و قدس شريف است و ورود و حضور در روند سازش با دشمن صهيونيستي خيانت به ملت فلسطين و امت اسلام است. بنابراين،  ترديدي نيست كه وحدت امت اسلامي و حمايت و پشتيباني مستمر از مقاومت ملت فلسطين، تسريع كننده پيروزي بر اشغالگران است.
-    هر اقدامي كه موجب شود كه قضيه فلسطين از اولويت جهان اسلام، خارج شود، اقدامي در راستاي اهداف دشمن صهيونيستي محسوب شده و خيانت به آرمان بزرگ امت اسلام، يعني آزادي فلسطين به شمار مي آيد. بنابراين جنگ عربستان عليه كشور يمن و حمايت دولت وهابي عربستان و دولت هاي قطر و امارات و تركيه و هر كشور ديكر از جريان هاي تروريستي – تكفيري در سوريه و عراق و يمن و تونس و ليبي و افغانستان و نيجريه و ... خيانت به جهان اسلام و حركت در جهت همپيماني با دشمن صهيونيستي و دولت هاي امپرياليستي محسوب مي شود.
-    گسترش ناامني ناشي از عملكرد تروريست هاي تكفبيري در منطقه با هدف تضمين امنيت و بقاي دشمن صهيونيستي انجام گرفته كه اين امر مي تواند فرصتي را در اختيار صهيونيستها قرار دهد تا به ترميم نقاط ضعف و آسيب هايي بپردازد كه جبهه مقاومت ضد صهيونيستي بر آن وارد ساخته است. به همين دليل است كه دشمن صهيونيستي در ابعاد مختلف اطلاعاتي، درماني، تداركاتي و در مواردي هم عمليات مستقيم نظامي مانند بمباران فرودگاه نظامي دمشق كه به شهادت شهيد بدرالدين، فرمانده ارشد حزب الله لبنان منجر شد، به ياري گروه هاي تروريستي – تكفيري در سوريه كمكي مستمر دارد.

مجمع سازمان هاي مردم نهاد و فعالان حامي آزادي قدس شريف
25 ارديبهشت 1395