صفحه نخست/ اخبار/ اخبار فلسطین

بازگشت اولویت فلسطین به جهان اسلام

بازگشت اولویت فلسطین به جهان اسلام

«حسین رویوران*»: در شرایط فعلی منطقه و جهان برگزاری این کنفرانس از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در آن نمایندگان پارلمان ها، اصحاب رسانه و نمایندگان جوامع مدنی از کشورهای مختلف حضور دارند که هریک بر اساس مسئولیتی که دارند می توانند و می بایست منشاء آثار در حوزه کارکردی خود باشند.

-  جامعه و سرزمین فلسطین و به تبع آن منطقه خاور میانه شرایط سختی را تجربه می کنند و این مساله مسئولیتی سنگین بردوش تک تک انسان ها و جوامع انسانی خاصه مسئولین دولتی، اصحاب رسانه و دانشمندان  گذاشته است و قصور در آن بی شک تقصیر است.

-  در حال حاضر بیش از نیمی از جامعه 13 میلیونی فلسطین به صورت آواره و در شرایط سخت و غیر انسانی در خارج از سرزمین فلسطین زندگی می کنند و مابقی هم غریبانه در درون سرزمین خود بسر می برند در حالی که بار سنگین اشغال سرزمین و خانه و کاشانه خود و رفتار نژاد پرستانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی بر شانه های آنان فشار خرد کننده ای را وارد ساخته است.

-  رژیم صهیونیستی نیز راه فزونی در جنایت علیه فلسطینی ها را در پیش گرفته است و شدت عمل در سرکوب، کشتار، تخریب خانه و کاشانه و بازداشت های گسترده را در دستور کار خود قرار داده است و با اصرار بر شهرک سازی که همه مجامع بین المللی بر غیر قانونی بودن آن تاکید دارند، عملا سدی بر هر راه حل متصور نهاده اند.

-  استمرار پشتیبانی دولت های غربی و خصوصا  دولت امریکا از رژیم صهیونیستی که چشم خود را بر همه جنایت های ضد بشری و بشر دوستانه صهیونیست ها و اقدامات فراقانونی آنها بسته اند ، این اشغالگران را در شدت بخشی و گسترش اقدامات خشونبار علیه جامعه فلسطین و بعضا مردم منطقه تشویق کرده است. غرب، بی دریغ در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانه ای از رژیم صهیونیستی پشتیبانی می کند و انواع تجهیزات متعارف و نامتعارف را در اختیار آن گذاشته و می گذارد. تجهیزاتی که ثمره اش به استمرار اشغال فلسطین و جنایت علیه این ملت مظلوم می انجامد.

-  دولت های متمول عربی  که در "جنون جاهلیت" گرفتار آمده و در "توهم عظمت" بسر می برند آرمان فلسطین را فراموش کرده و جای آن که امکانات و توانمندی های خود را در راه آزاد سازی فلسطین از اشغال به کار بندند، میلیاردها دلار از درامدهای جهان اسلام را برای کشتن عرب های مسلمان و یا مسلمانان عرب در کشورهای سوریه و عراق و یمن و بحرین هزینه می کنند.

-  دولت های عرب با همکاری دولت ترکیه که توهم بزرگی، دِماغ شان را بیمار ساخته است با تعریف، ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی‌ - تکفیری بر ضد مردم مسلمان و عرب منطقه اعلام جنگ کرده اند و عملا سناریویی را پیگیری و عملیاتی می کنند که واگرایی را در منطقه نهادینه می کند. سناریویی که نویسنده آن رژیم صهیونیستی است. این دولت ها تجهیزات پیشرفته زیادی را در اختیار دارند که حتی یکبار از آن تجهیزات علیه رژیم صهیونیستی  به کار نگرفته اند رژیمی که از اعلام  رسمی دشمنی با جهان اسلام ابایی ندارد و کل جهان اسلام را به دشمن بافعل و دشمن بالقوه تقسیم کرده است و اساسا رفتار خود را با کشورهای مسلمان بر اساس این تعریف تنظیم می کند. اما همین تجهیزات از سوی دولت های عربی علیه مسلمانان به راحتی به کار برده می شود.

-  اساسا فلسطینیان به جهان اسلام به عنوان ایجاد موازنه با دشمن صهیونیستی نگاه می کنند اما جهان اسلام امروزه در فتنه هایی سخت گرفتار آمده است و رهبران آن آرمان فلسطین را رها کرده اند و بعضا به این آرمان خیانت کرده و می کنند و به عنوان پیمانکار دشمن صهیونیستی  برای تحقق راهبرد جدید امنیتی آن( امنیت اسرائیل در گرو گسترش ناامنی پیرامون ) فعال شده اند. سازمان همکاری های اسلامی که اساسا فلسفه تاسیسی اش به فلسطین و حمایت از فلسطین بر می گردد انفعالش تا بدان پایه رسیده است که در برابر همه تجاوزگری های صهیونیست ها علیه جامعه فلسطین و حرم شریف قدس، سکوت کرده و در کمال شگفتی علیه بعضی کشورهای اسلامی و یا برخی گروه های مقاوم ضد صهیونیستی، اجلاس برگزار کرده و بیانیه صادر می کند!

-  برخی جریان های سیاسی با پوشش دینی و مذهبی به تکفیر جوامع مسلمان پرداخته و از این رهگذر فتنه های مذهبی را در جهان اسلام مدیریت می کنند. فتنه هایی که جراحت هایی عظیم بر پیکره جهان اسلام وارد ساخته است. گروه های تکفیری با تکفیرکل جوامع،غیر خود، بر ضرورت جهاد با آنها تاکید می کنند. این گروه ها با طرح اولویت جهاد ( بخوانید ترور) با دشمن قریب، جهان اسلام را با واگرایی روبرو ساخته است و رژیم صهیونیستی و حامیان آن را دشمن بعید معرفی کرده و از این طریق با مدیریت جنگ های مذهبی و قومی در درون جهان اسلام، دامنه امنیت رژیم صهیونیستی را افزایش داده اند تا این رژیم هم با فراغ بال اهداف جنایتکارانه خود را در باره فلسطین پیگیری کند. مهمترین علل افزایش و گسترش خشونت ها و جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان و اقدامات فراقانونی آن به عملکرد گروه های تکفیری و دولت های عربی حامی آنها بر می گردد.

-  حاکمیت این شرایط جدید موجب شده است تا اولویت آزاد سازی فلسطین در جهان اسلام و خصوصا کشورهای عربی به حاشیه برود و این خود به فرصتی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است تا با تشدید حملات تجاوزگرانه اش علیه حرم شریف قدس در پی یکسره سازی مساله مسجد الاقصی باشد. خصوصا که با روی کار آمدن دونالد ترامپ که تصویر بی رتوش امریکا را به نمایش گذاشته است، صهیونیست ها احساس می کنند که برای اقدامات جسورانه تر از آزادی بیشتری برخوردار هستند.

-  جامعه فلسطینی  در درون خود نیز از اختلاف در رنج است. اختلافاتی که دوگانگی را بر این جامعه حاکم کرده است. گروه های فلسطینی با عدم درک دقیق و درست شرایط حساس کنونی اینکه جامعه فلسطینی نیاز مبرم به وحدت برای آزاد سازی فلسطین دارد، اولویت آزاد سازی را رها کرده و مطالبات گروهی را اولویت داده اند. حال آنکه جامعه فلسطین یک جامعه اشغال شده است و هیچ اولویتی برای جامعه  تحت اشغال، جز آزادی سرزمین از اشغال متصور نیست و طرح هر اولویتی غیر از اولویت آزاد سازی، خیانت به جامعه تحت اشغال بوده و موجد اختلاف و دوگانگی می گردد.

-  رژیم صهیونیستی نیز با درک درست این نکته که اختلاف جامعه فلسطینی مساوی است با فرصت برای اسرائیل، جامعه فلسطین را به 4 بخش مجزا تجزیه کرده است( فلسطینیان 1948 – فلسطینیان کرانه باختری – فلسطینیان غزه – فلسطینیان بیت المقدس‌) و همه تلاش خود را برای جلوگیری از یکپارچگی جامعه فلسطین بکار گرفته است زیرا از وحدت و یکپارچگی جامعه فلسطین وحشت دارد. اقدامات جنایتکارانه و اختلاف انگیزاقدامی است که طبیعت یک قدرت اشغالگر است اما رفتار جامعه فلسطینی نسبت به اقدامات دشمن صهیونیستی رفتاری طبیعی نیست. اصرار گروه های فلسطینی بر مواضع گروهی و پرهیز از وحدت در مبارزه، در زمانی که دشمن صهیونیستی شرایط سرکوب و کشتار را شدت بخشیده است، اقدامی خردمندانه نیست و در چارچوب آرمان آزاد سازی سرزمینی تعریف نمی شود. تو گویی که این گروه ها به مسئولیت تاریخی خود اساسا توجهی ندارند.

-  دقیقا در چنین شرایطی است که نسل جوان فلسطینی گام به میدان نهاده است و با عبور از همه اختلافات داخلی و منطقه ای و عربی و اسلامی و نادیده گرفتن همه ناکارآمدی ها و خیانت ها انتفاضه ای شکوهمند را در فلسطین رقم زده اند که بی شک از دو انتفاضه گذشته جامعه فلسطین با شکوه تر است. این جوانان با اعلام دفاع از حریم قدس شریف و سرزمین و جامعه خویش، بذر امید به آینده را در جامعه فلسطین پاشیده اند و معادله جدیدی را با دشمن صهیونیستی ترسیم کرده اند که تنها دیگران‌( گروه های فلسطینی، کشورهای عربی و کشورهای اسلامی ) باید از این فرصت برای یکسره سازی پدیده اشغال فلسطین بهره ببرند و گام به میدان مقاومت واقعی نهند. جوانانی که با عبور همه دشواری ها و با امکانات معدود و محدود خویش توانسته اند دشمن مجهز را نسبت به استمرار حیات خویش نگران سازند. جوانانی که با دمیدن روح امید در جامعه فلسطین  موجب دمیده شدن روح امید در جهان اسلام شده اند تا با عبور از شرایطی که جهان اسلام را در سکون فرو برده است، به شرایط پویایی و امید منتقل شود.

-  بی تردید فلسطین گذرگاه تغییر در جهان اسلام است و سرنوشت جهان اسلام با سرنوشت فلسطین گره خورده است و تا زمانی که فلسطین در اشغال است، از عزت در جهان اسلام خبری نیست و عزت جهان اسلام تنها با آزادی فلسطین از اشغال، به آن باز می گردد. بر این اساس همه تکاپو ها در جهان اسلام باید برای بازیابی این عزت یعنی بازگشت فلسطن به جهان اسلام باشد. بر همین اساس است که قضیه فلسطین از همان نخست نهضت اسلامی ایران به عنوان یک اولویت مهم مطرح شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اولویت فلسطین همواره اولویت، مانده است و همه تکاپوی نظام اسلامی در جهت آزاد سازی فلسطین از اشغال است. یعنی تکاپو در جهت بازگشت عزت به جهان اسلام.

-  در واقع بازگشت اولویت فلسطین به جهان اسلام رسوا کننده جریان های نفاق و تکفیر و دشمنی های نهانی در منطقه است و همه سناریوهای ضد اسلامی غرب و رژیم صهیونیستی در منطقه را خنثی می سازد. بر این اساس ششمین کنفرانس بین المللی فلسطین در این شرایط حساس منطقه و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نخبگانی که از کشورهای مختلف در این کنفرانس گرد آمده اند باید با اخذ تصمیماتی شجاعانه به مسئولیت هایی که در ابعاد انسانی، اخلاقی و دینی دارند، عمل کنند.

*کارشناس مسائل منطقه