صفحه نخست/ اخبار/ گزارش فعالیت

برگزاری اولین نشست علمی سازمانهای غیردولتی ایران در گردهمایی اجتماعی جهانی تونس

در اولین روز گردهمایی اجتماعی جهانی تونس اولین نشست تخصصی مجمع سازمانهای مردم نهاد و فعالان حامی قدس شریف با محوریت موضوع امپریالیسم ، صهیونیسم  و نظام سلطه جهانی با موفقیت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما از تونس در این نشست که با حضور و استقبال فعالان غیردولتی  جهانی مواجه شد موضوعاتی چون، رابطه امپریالیسم و صهیونیسم، نقش لابی صهیونیستی در اروپا و آمریکا در حمایت از نظام صهیونیست و تضییع حقوق ملت فلسطین همچنین وجوه نژادپرستی و تروریستی اندیشه صهیونیسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در همین راستا دو نشست تخصصی دیگر در برنامه عمل مجمع سازمانها غیردولتی و فعالان حامی قدس شریف پیش بینی شده است.

 

گزارش تصویری نشست