صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقوقی مجمع

اتحادیه بین‌المللی امت واحده

اتحادیه بین‌المللی امت واحده

اتحادیه بین¬المللی امت واحده در راستای آشنایی با دین مبین اسلام و انقلاب خمینی کبیر«ره» و تلاش پیرامون مسائل متعددی در جهان و خصوصا جهان اسلام چه از سوی مستکبران و چه بخاطر حاکمان خائن کشورهای اسلامی، در سال 1378 تشکیل گردید.
■ اهداف
1-احیاء گفتمان انقلاب اسلامی در جهان خصوصا در کشورهای اسلامی
2-ساماندهی نیروهای توانمند داخلی و خارجی در قالب تشکلی موثر در عرصه بین¬المللی
3-مقابله با تهدیدات ابرقدرت¬ها در مقابل بیداری اسلامی و انقلاب ایران
4-ساماندهی تهاجمات فکری و فرهنگی علیه ابرقدرت¬ها
5-حمایت از هسته‌های مقاومت جهانی انقلاب و کمک به شکل¬گیری آنها
6-حمایت از همه مظلومان و مستضعفان جهان
■ فعالیت¬ها
1-توزیع کمکهای مردم ایران در میان یتیمان مجاهدان غزه
2- بررسی نقش امام خمینی «ره» در جهان معاصر
3- برگزاری دوره آموزشی دور روزه بیداری اسلامی
4-برگزاری جلسه هماهنگی مسیر آسیایی «کاروان جهانی به سوی قدس»


دبیرکل: سلیم غفوری
تلفن66484675
فاکس 66480920


http://unified-ummah.org
info@unified-ummah.org