صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

عباس خامه یار

کارشناس حوزه فلسطین (مدیر بین الملل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران)