صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رهنما

رییس نهاد ایرانی اسلامی تعاون فلسطین