صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقوقی مجمع

دفتر مطالعات بین‌المللی مبارزه با تروریسم

دفتر مطالعات بین‌المللی مبارزه با تروریسم

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز دانشگاهی و پژوهشی خاورمیانه، در راستاي حمایت از تحقیقات و پژوهش¬هایی که به صورت مستقل و آزاد اندیشانه در راستای غنا بخشیدن به ادبیات سیاسی جهان گام بر می¬دارد، دفتري را در سال 1382 بنا به پيشنهاد جمعي از پژوهشگران مباحث حقوق بين¬الملل در سازمان مركزي دانشگاه تحت عنوان دفتر مطالعات بين¬المللي مبارزه با تروريسم تاسيس نمود.
■ اهداف
1- مبارزه با تروريسم در اشكال مختلف و شناسائي زمينه ها و خاستگاه هاي پيدايش آن
2- شناسایی زمينه¬هاي بروز خشونت و بررسي راهكارهاي مقابله با آن
3-تنسيق اقدامات بشر دوستانه و همچنين تجميع ظرفيت¬ها و توانمندي¬هاي نهادهاي مردمي
■ فعالیت¬ها
1- ترجمه و تحقيق قطعنامه¬هاي سازمان كنفرانس اسلامي پيرامون مبارزه با تروريسم
2- حمايت از پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در اين حوزه
3- برگزاری همايش¬هاي منطقه¬اي و نشست¬هاي تخصصي ـ موضوعي در واحدهاي دانشگاهي
4-انتشار ماهنامه¬هاي تخصصي هزاره سوم، تاسيس كتابخانه و مركز اسناد تخصصي تروريسم
5- تهيه كتابشناسي تفصيلي تروريسم

مدیر مسئول: حسین سیروس
تلفکس 30-66348028


www.Cisct.com
info@cisct.com