صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقوقی مجمع

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف، با پذیرش و درک عمیق استراتژی رهبرکبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر«نابودی اسرائیل به عنوان یک پدیدة شوم»، در سال 1379 اعلام موجودیت کرد.
■ اهداف
1- شناخت و افشای ماهیت صهیونیسم
۲- حمایت از آرمان آزادی قدس شریف
■ فعالیت¬ها
1-ایجاد شعبات نمایندگی در هر استان
2- برگزاری دوره¬های صهیونیسم شناسی
3- برگزاری جلساتی با حضور اعضای موسسه با عنوان نسیم قدس
4-چاپ و انتشار ویژه نامه نسیم قدس

دبیرکل: شمس¬الدین رحمانی
تلفن ۶۶۹۷۷۹۰۳-۰۲۱
فاکس ۶۶۴۱۸۱۴۳-۰۲۱


Http://hamyanequds.ir
info@hamyanequds.ir