صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقیقی مجمع

حسین شیخ الاسلام

رییس مجمع سازمان های غیردولتی و فعالان حامی آزادی قدس شریف