صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقوقی مجمع

موسسه اندیشه سازان نور

موسسه اندیشه سازان نور

      مؤسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، با هدف کلی توليد دانش و اطلاعات، تعامل فعال و اثربخش با ساير مراكز مطالعاتي، دانشگاهي و حوزه‌هاي اجرايي، در سال 1378 تشكيل شد.

■ اهداف

1-درك و فهم صحيح مؤلفه‌هاي قدرت و تحولات سياسي

2- شناخت درست بازيگران غيردولتي، به ويژه نهضت‌هاي ديني و جريان‌هاي قومي و نژادي

3-جبران خلأ امر سياست‌پژوهي در عرصه مطالعات جنبش‌هاي اسلامي

4-انجام مطالعات علمي و پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي در حوزه جهان اسلام

■ فعالیت­ها

  1. انتشار گزارش‌هاي راهبردي و پژوهشي، كتاب و فصلنامه
  2. مطالعات بنيادي و پژوهش‌هاي نظري و كاربردي درباره نهضت‌هاي ديني، علوم سياسي، روابط و حقوق بين‌الملل
  3. نشست تخصصی پیرامون موضوعات مهم جهان
  4. برگزاری سمینارهای تخصصی، مصاحبه و گفتگوها

مدیرعامل: علی نجفی

تلفن: 6-22568935
فکس: 22568954
www.asnoor.ir
info@andishehsazan.ir