صفحه نخست/ لیست حامیان/ اعضای حقوقی مجمع

اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی حامی حقوق ملت فلسطین

اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی حامی حقوق ملت فلسطین

اتحادیه بین¬المللی سازمان¬های غیردولتی حامی حقوق ملت فلسطین ،با توجه به استمرار و اوج گیری کشتار جمعی مردم فلسطین و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حقوق بشر فلسطینیان بویژه زنان و کودکان در فلسطین اشغالی در سال 1380و با هدف کلی دستیابی به ابزاری مؤثر در سطح منطقه و جهان جهت تقویت پشتیبانی و دفاع از حقوق بشر و حقوق کسانی که نقض آن همچنان از سوی رژیم اشغالگر ادامه دارد، تشکیل شده است.
■ اهداف:
1-آگاه سازي عمومي پيرامون معضل فلسطینیان از طریق اطلاع رسانی بهینه و مستمر و جلب حمایت و بهره¬گیری از کلیه ظرفیت¬ها و توانمندی¬های بالفعل و بالقوه سازمان¬های دولتی و غیر دولتی در سطوح ملی، منطقه¬ای و بین¬المللی
2- کاهش آلام انسانی مردم فلسطین از طریق بسیج کمک¬های بشردوستانه برای مردم فلسطین در داخل و خارج سرزمین¬های اشغالی
3- جلب حمایت برای بازگشت تمام آوارگان فلسطین دیاسپورا و کسانی که در تبعید به سر می¬برند به موطن، شهرها و روستاهای اصلی خود
4- حمایت از آرمان مردم فلسطین مبنی بر تشکیل کشور حاکم و مستقل فلسطین به مرکزیت بیت المقدس


■ فعالیت¬ها
1-شرکت در نشست سالانه اتحادیه در لبنان
2-تهیه بولتن خبری با عنوان ندای اتحادیه
3-ارائه مباحث مختلف در زمینه فلسطین و تحولات منطقه¬ای
4-برنامه¬ریزی جهت برگزاری مراسم روز قدس و آزادی غزه در ایران و هماهنگی با سایر اعضا در سایر کشورها
5- انجام به روز رسانی سایت اتحادیه
دبیرکل: زهرا مصطفوی

تلفن 88715745
فاکس 88704599

www.ngosunion.org
info@NGOunion.com